SWOI

SWOI czyli Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji to innowacyjny model nauczania infotechniki.
rodzaj: aplikacja mobilna Android
zakres prac: stworzenie okładek, projekt typograficzny oraz skład dwóch tomów o łącznej objętości niemal 600 stron, spójnych z istniejącą identyfikacją wizualną projektu
klient: Fundacja Wolnych i Otwartych Implementacji