UEP: Przewodnik po kierunku Polityka Społeczna

Projekt broszur promocyjnych dla kierunku "Polityka Społeczna" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
rodzaj: broszura
zakres prac: projekt okładki, projekt layoutu, skład, fotografia
klient: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu